"Azərbaycan İctimai Siyasi Universiteti" - (12820 )