"Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası" - (71 )