"Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası" - (31053 )