"Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası" - (30465 )