"Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti" - (147 )