"Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti" - (31658 )