"Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası" - (27736 )