"Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası" - (40953 )