"Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi (milli dəniz daşıyıcısı)" - (0 )