"Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi (milli dəniz daşıyıcısı)" - (18758 )