"Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyası" - (1582 )