"Qara dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (QDİƏT)" - (1054 )